Punkty programu można zgłaszać do 16 kwietnia 2016 r. włącznie.