O inkwizycji słów kilka, o tej prawdziwej, o faktach i mitach z nią związanych, o tej w fantastyce i o tej w RPG.