Prelekcja o robotach, robotyce, ich miejsca w literaturze i filmach oraz świecie rzeczywistym.